ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2564
  • รับชม : 123 ครั้ง

ตามประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ