สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2564
  • รับชม : 168 ครั้ง

ตามประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ