เทศบาลตำบลแม่แรม ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2564
  • รับชม : 248 ครั้ง

ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ