สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2564
  • รับชม : 442 ครั้ง

ตามประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงาน ป.ป.ส.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ