ขายพัสุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 22 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2565
  • รับชม : 102 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ ขายพัสุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 22 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยกำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 11 มกราคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5370 2642

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ