รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2565
  • รับชม : 64 ครั้ง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศุกษาปีที่ 4 กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ที่ www.rpk26.ac.th 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ