สำนักงาน ป.ป.ส. มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน กองทุนฯ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2565
  • รับชม : 319 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน ๑๗๗ รายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสารมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/ข่าวขายทอดตลาด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข  ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๕๙ ต่อ ๑๐๐๒๒,๑๐๐๒๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ