รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิเทศสัมพันธ์และตำแหน่งพนักงานวิชาการการเงินและบัญชี

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2565
  • รับชม : 158 ครั้ง

                สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิเทศสัมพันธ์และตำแหน่งพนักงานวิชาการการเงินและบัญชี คุณสมบัติรายละเอียดของผู้สมัครตามรายละเอียดปรากฏที่ส่งมาด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ (www.chiangmai.go.th)  ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2705

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ