เชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2565
  • รับชม : 195 ครั้ง

       สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสรรหาบทความวิชาการที่มีคุณภาพมาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 รวมถึงเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัครผ่านทาง journal.nacc@gmail.com ภายใน 16 มิถุนายน 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ