ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2565
  • รับชม : 138 ครั้ง

ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติในภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 อัตรา 

    ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่่ 17 พฤษภาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ