จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินการกระจายผลผลิตลำไย ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ (ลำไย) เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2565
  • รับชม : 217 ครั้ง

ตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 (ครั้งที่ 5) ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการบริหารจัดการผลไม้ (ลำไย) ออกนอกแหล่งผลิต โดยมีปริมาณเป้าหมาย 5,000 ตัน วงเงินทั้งหมด 15,450,000 เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการเชื่อมโยงผลไม้จากแหล่งผลิตกระจายออกนอกพื้นที่ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากนอกเหนือการค้าปกติ

 

โดยผู้ประกอบการที่รับซื้อลำไยและเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ