ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ติดตามหลังปล่อย

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2565
  • รับชม : 87 ครั้ง

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเครือข่ายผู้ติดตามหลังปล่อย รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ