ปรับมาตรการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” ขยายเวลาและเพิ่มวงเงิน .......

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 88 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ให้มีความเหมาะสม ดังนี้

         ๑. ขยายระยะเวลาใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยรับ e-Voucher จากเดิมวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย.64 เป็นวันที่ 1 ก.ค.-30 พ.ย.64 (ขยายเพิ่ม ๒ เดือน)

         ๒. เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่นำมาคำนวณสิทธิจากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน       ต่อวัน สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.-30 พ.ย.64
โดยจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher
  ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน

 

        (การคำนวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วันที่ 1-21 ก.ค.64 คงคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน)

         ๓.ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายจากเดิมไม่เกิน 4 ล้านคน เป็น “ไม่เกิน 1.4 ล้านคน” (วงเงินลดลงจาก 28,000 ลบ.      เป็น 9,800 ลบ.หรือลดลง 18,200 ลบ.)

         การปรับเงื่อนไขโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมเนื่องจากประกาศข้อกำหนดของ ศบค.ซึ่งให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ในเขตพื้นที่ ๑๓ จังหวัด เปิดร้านได้ถึงเวลา 20.00 น.และเปิดให้ขายเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปิดชั่วคราว เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน ส่งผลให้มีผู้ใช้สิทธิ์น้อยลง  .

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ