ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิทย์ฯเพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ด้านนิเวศวิทยาทางน้ำแ ดูเพิ่มเติม
3 ศูนย์วิทย์ฯเพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครยามรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงปร ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือดเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผั ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!