ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา (ทั่วประเทศ) ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง บสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น "พนักงานราชการเฉพาะกิจ" จำนว ดูเพิ่มเติม
7 เทศบาลตำบลเสริมงาม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!