ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 อบจ นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในสำนักง ดูเพิ่มเติม
3 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน ป.ป.ช.ลำปางประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้สาธาร ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!