ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำสาละวิน พื้นที่อำเ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม ดูเพิ่มเติม
5 อบจ นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 36 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 อบจ.นครสวรรค์ รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
7 อบจ นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง งวด 8-9 ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง งวด 5 ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง งวด 4 ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง งวด 2 ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง งวด 6 ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง งวด 3 ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
7 การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!