รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจติดตามและมอบนโยบายแก่หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ จ.ลำปาง

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2564
  • รับชม : 68 ครั้ง

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาตรวจติดตามและมอบนโยบายด้านงานประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปางโดยมีนายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เข้าร่วมรับมอบนโยบายดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงงานด้านประชาสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ

การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในการปฎิบัติงาน รวมทั้งสอบถามผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค ปัญหา อีกทั้ง ได้แนะแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ เชื่อใจ เชื่อมั่นของคนกรมประชาสัมพันธ์ สามารถนำนโยบายจากส่วนกลางมาเผยแพร่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานที่ดีที่สุดและขยายผลไปสู่ประชาชน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ