สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ออกหน่วยให้ความรู้และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 มี.ค. 2564
  • รับชม : 239 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ร่วมกับคณะทำงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวการดูแลสุนัขและแมวเพื่อลดการกระจายของโรค โดยมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ