สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลเขลางค์นคร ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2564
  • รับชม : 158 ครั้ง

วันที่ 29 เมษายน 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตหมู่บ้านป่าตันกุมเมือง ต.ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ร่วมกับคณะทำงานเทศบาลเขลางค์นคร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวการดูแลสุนัขและแมวเพื่อลดการกระจายของโรค โดยมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covd – 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ