แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 223 ครั้ง

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา และเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลปงยางคก อ.ห้างฉัตร

นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 จะดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน บนทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา – ห้างฉัตร ระหว่าง กม.1+875 – กม.11+775 (เป็นช่วงๆ) รวมระยะทาง 9.900 กิโลเมตร แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา และเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินการและลดความขัดแย้วที่อาจเกิดขึ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ