จ.ลำปาง จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมรับมือกับภัยต่างๆในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 217 ครั้ง

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการ กอ.ปภ.ลำปาง จำนวน 84 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามปฏิทินฤดูกาลภัยจังหวัดลำปาง ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่ต้องประสบกับภัยหนาว ไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง ซึ่งหากประชาชนได้รับผลกระทบสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-265072-4 ในวันเวลาราชการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพันธ์ อุดขันจริง
ผู้เรียบเรียง : จันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ