คืนส่งท้ายปีลำปางไม่พบผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่ม ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บสะสมรวม 3 วันกว่า 51 คน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 184 ครั้ง

วันนี้ 1 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมสรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปางเข้าร่วม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุที่ได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์แต่ละวัน สำหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จังหวัดลำปาง พบการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 19 ครั้งบาดเจ็บ 21 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุเกิดจากเมาสุรา รองลงมาคือสภาพถนน ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดยังเป็นรถจักรยานยนต์ บริเวณที่เกิดเหตุมากที่สุดคือทางตรง อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง รองลงมาคืออำเภอเกาะคาและอำเภอแม่ทะ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือการเฝ้าระวังผ่านจุดให้บริการและด่านชุมชนต่างๆในพื้นที่ ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่ยังได้มีจิตอาสาพระราชทานร่วมให้บริการประชาชนด้วย

ทั้งนี้ สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 3 วันของการรณรงค์ (29 - 31 ธ.ค.63) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,652 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 186 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,654 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 17 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (63 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (13 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (68 คน)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพันธ์ อุดขันจริง
ผู้เรียบเรียง : จันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ