จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม พร้อมสถานที่กักกันตัวเพิ่มเติม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 230 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (23 ก.ค.64) นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 36/2564 โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน) ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 51 ราย (เป็นผู้ป่วยจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 32 ราย โรงเรียนจิตต์อารีย์ 3 ราย และตรวจพบในจังหวัด 16 ราย) รวมยอดผู้ป่วยสะสม 604 ราย หายแล้วกลับบ้าน 161 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 443 ราย

ซึ่งจังหวัดลำปาง มียอดผู้ป่วยสำหรับโครงการรับคนลำปางกลับบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ซึ่งมีความพร้อมของสถานที่มากที่สุด รองรับผู้ป่วยได้ถึง 200 เตียง นอกจากนั้นจะมีการจัดหาสถานที่เพิ่มเติมในการรองรับผู้ป่วย

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการจัดหาสถานที่เพื่อกักกันตัว Local Quarantine ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เพื่อแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หรือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ผู้ที่รอผลตรวจโควิด และรองรับผู้ป่วยที่อาจเพิ่มขึ้น จำนวน 678 แห่ง ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง โดยสถานที่อยู่ระหว่างการจัดหาและพิจารณาของแต่อำเภอนั้นๆ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ