ลำปาง พร้อมรับผู้ป่วย COVID กลับบ้าน ประสานพื้นที่เร่งจัดหาสถานที่ไว้คอยรองรับ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 189 ครั้ง

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางยังคงมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าติดเชื้ออยู่ภายในเขตพื้นที่จังหวัด และผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับตัวมารักษาตามโครงการ "รับคนลำปางกลับบ้าน" ซึ่งจากสถิติข้อมูลพบว่ากว่าร้อยละ 50 ผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่และได้เข้ารับการรักษาตามโครงการดังกล่าว ขณะที่แนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยรายใหม่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นต่อไปอีก และจากสภาพการณ์ดังกล่าว จังหวัดลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญเร่งด่วนถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยปัจจุบันได้เร่งดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อีกหลายแห่ง ทั้งในบริเวณพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง และที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ได้มีการประสานกับหน่วยงานท้องที่อำเภอทุกอำเภอ ให้เร่งดำเนินการจัดหาสถานที่ไว้เพื่อจะปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับไว้รองรับผู้ป่วยตามโครงการ "รับคนลำปางกลับบ้าน" ที่คาดว่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก

ในส่วนนี้ทางมูลนิธิณัฐภูมิ โดย พล.ท.สุรเดช  ประเคนรี ประธานมูลนิธิฯ ได้อาสาที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือมอบพื้นที่กว่า 10 ไร่ ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิฯ ที่ชุมชนบ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ให้ทางจังหวัดสามารถนำพื้นที่ไปจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) หรือ เป็นสถานที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ป่วยสีเขียว (Local Quarantine) ที่จะต้องเข้ามาพักรักษาตัวอยู่ภายในพื้นที่จังหวัด ล่าสุดนายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและเตรียมการในการที่ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิณัฐภูมิ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามอีกแห่งของจังหวัดลำปาง

พล.ท.สุรเดช  ประเคนรี ประธานมูลนิธิณัฐภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิณัฐภูมิ มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดลำปาง ในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Local Quarantine) เพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งภายในศูนย์มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยเบื้องต้นจะใช้พื้นที่ส่วนแรกประมาณ 10 ไร่ จัดสรรไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมประมาณ 30-40 ราย แต่หากสถานการณ์ไม่คลี่คลายมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทางมูลนิธิฯ ก็ยินดีที่จะใช้พื้นที่ส่วนที่เหลืออีก 10 กว่าไร่ ปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมได้อีก โดยจะได้เร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่สามารถรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เข้ามาดูแลรักษาอาการได้จริงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นี้

ด้านนายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิณัฐภูมิ ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม Local Quarantine เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสังเกตอาการผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งปัจจุบันได้เตรียมการไว้เบื้องต้น ว่าจะนำผู้ป่วยสีเขียวเข้ามาพักอยู่ภายในศูนย์แห่งนี้ ล็อตแรกประมาณ 11 ราย และจะมีการปรับปรุงสถานที่ทยอยนำผู้ป่วยเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ