จ.ลำปาง เชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้ารับการสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 113 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงและเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อสรรหาผู้เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคมได้สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา ได้แก่

1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย

2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

3.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น

4.สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opsmoac.go.th/lampang ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 สอบถามโทร 054 265067

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ