จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 147 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (30 ก.ค.64) นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 39/2564 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรึกษาภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2564-ปัจจุบัน) ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 22 ราย (เป็นผู้ป่วยจากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 17 ราย ตรวจพบในจังหวัด 5 ราย) รวมยอดผู้ป่วยสะสม 919 ราย หายแล้วกลับบ้าน 480 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 429 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 รวมทั้งหมด 64,497 เข็ม

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณางบประมาณการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (เพิ่มเติม) การพิจารณางบประมาณการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง การจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีวโมเลกุลสำหรับหาเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 จำนวน 10,000 ชุด และการขอรับสนับสนุนเครื่อวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด จาก กฟผ.แม่เมาะ อีกจำนวน 250 เครื่อง

ทาง อบจ.ลำปาง ได้รายงานในที่ประชุมว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม ในล็อตแรก จำนวน 43,400 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชน จำนวน 21,700 คน ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อวางแผนและนัดหมายฉีดให้แก่ประชาชน หากตรวจสอบข้อมูล วันเวลา สถานที่นัดหมายได้ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการฉีดทันที โดยในวันฉีดขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประชาชน รวมไปถึงแบบฟอร์มเอกสารยินยอมการฉีด ซึ่งทาง อบจ.ลำปาง จะประกาศรายชื่อให้ประชาชนทราบภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ