รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เน้นย้ำ..การเปิดสถานบันการศึกษา จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนได้กำหนดไว้ ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กของภาคเอกชนยังไม่อนุญาตให้มีการเปิด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 135 ครั้ง

วันนี้ (14 กันยายน 2564) ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ นายแพทย์สาริกข์ พรหมมารัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน แถลงสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ประจำวัน อังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ของจังหวัดลำพูน  ซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19  รายใหม่ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 4 ราย พบผู้ติดเชื้อจากมาตรการ Bubble and Seal จำนวน 20 ราย ทำให้จังหวัดลำพูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –14 กันยายน 2564  สะสม 1,590 ราย ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 ราย  อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 445 ราย แบ่งเป็น ใน รพ.ลำพูน 63 ราย  รพ.สนามเวียงยอง 114 ราย  รพ.สนามป่าซาง 66 ราย รพ.อื่นๆ 88 ราย และ รักษาหายแล้ว 1,134 ราย

                รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนในปัจจุบัน ก็จะเห็นได้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะอยู่ในกลุ่มของการติดเชื้อของคนภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการติดเชื้อจากภายนอกบ้านแล้วนำเข้ามาสู่คนใกล้ชิดภายในครอบครัว ยังแสดงให้เห็นว่ามาตรการในการเกี่ยวกับการระมัดระวังตนเองนั้นยังไม่มีความรัดกุมพอ  จึงขอให้ประชาชนต้องมีความระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ แม้กระทั้งการไปสถานที่เสี่ยง หรือการทำกิจกรรมเสี่ยงก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด

                ในส่วนของมาตรการในการเฝ้าระวังในการแก้ไขปัญหาการการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะทีมงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้มีมาตรการที่เข้มข้นและรัดกุมในการดำเนินการต่างๆ โดยตั้งอยู่ในรากฐานที่คิดว่าเพื่อเป็นความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกคนและเราก็จะช่วยกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ไปด้วยกันได้

                สำหรับในเรื่องของการเปิดสถานศึกษานั้น ในตอนนี้ก็ได้มีการยกเลิกการปิดสถานศึกษา แต่สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กของภาคเอกชนยังไม่อนุญาตให้มีการเปิด  แต่สถานรับเลี้ยงเด็กที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ในส่วนของท้องถิ่นก็สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนได้ แต่การเปิดก็ต้องตั้งอยู่ในพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ ทางจังหวัดอนุญาตให้เปิดสถานศึกษาได้แต่ก็ต้องมีเงื่อนไข คือต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนได้กำหนดไว้ ซึ่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 50%  และมีการตรวจป้ายเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK  เป็นช่วงๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  โดยทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนจะมีการลงไปดูแลและควบคุมให้สถาบันการศึกษาอยู่ในมาตรการต่างที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนต่อไป.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ