ลำพูน ยอดเยี่ยม รักษาแชมป์จังหวัดสะอาดระดับประเทศ สมัยที่ 4 จากการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

ลำพูน ยอดเยี่ยม รักษาแชมป์จังหวัดสะอาดระดับประเทศ สมัยที่ 4 จากการประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"

 

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 และดำเนินการประกาดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 สร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด

 

คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ เรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือก ดังนี้

1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดพิจิตร

รางวัลชมเชย จังหวัดสุโขทัย

 

2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดยโสธร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี

 

3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดนนทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดลพบุรี

รางวัลชมเชย จังหวัดอ่างทอง

 

4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดระยอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย จังหวัดตราด

 

5. กลุ่มจังหวัดภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ จังหวัดสตูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดชุมพร

รางวัลชมเชย จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ