สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประกาศเรื่อง สถานการณ์ราคาซื้อขายลำไย ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี 2564 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประกาศเรื่อง สถานการณ์ราคาซื้อขายลำไย ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี 2564 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ได้ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีมติมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ราคาลำไยภายในจังหวัด และจัดทำประกาศราคาลำไยรายวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการกระจายราคาลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยทั่วกัน จนกว่าคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดจะมีประกาศหยุดใช้มาตรการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงขอประกาศราคาที่มีการซื้อขายลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564 ดังนี้

1. ลำไยสดช่อ (ตะกร้าขาว) เกรดจีน AA (ทอง) 30-32 บาท , AA+A (แดง) 28-30 บาท , A (น้ำเงิน) 24-25 บาท , A+B (เขียว) 15-16 บาท

ส่วน ลำไยสดช่อ (ตะกร้าขาว) เกรดอินโด AA (ทอง) 23-24 บาท , AA+A (แดง) 22-23 บาท , A (น้ำเงิน) 18 บาท , A+B (เขียว) 10-12 บาท

2. ลำไยสด (รูดร่วง) AA 11 บาท , A 3 บาท , B 1 บาท , C 0.50 บาท

3. ลำไยสดช่อ (มัดปุ๊ก) เกรด AA+A (ใหญ่) ราคา 16-24 บาท , เกรด A+B (กลาง) ราคา 11-14 บาท , เกรด B+C (เล็ก) ราคา 8-10 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทร.053-561489

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ