จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 150,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 61 ครั้ง

 วันนี้(16 กันยายน 2564) ที่ สระเก็บน้ำหนองบัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์ เนื่องในวันวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวรัตนา ใจเย็น ประมงจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมในพิธี

 ประมงจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บริหารรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี

สำหรับการจัดพิธีในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จัดเตรียมสถานที่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน จำนวน 150,000 ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียน ปลายี่สก และปลานิล นอกจากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำของจังหวัดลำพูน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 500,000 ตัว

                ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบอาชีพทางการประมง ที่เป็นส่วนหนึ่ง ของภาคเกษตรกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพทางการประมง และสร้างจิตสำนึก ให้แก่เกษตรกรชาวประมง เยาวชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ อย่างยั่งยืนสืบไป.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อนุวัฒน์ พุฒเกิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ