จ.ลำปาง ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 67 ครั้ง

บ่ายวันนี้ 20 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ตามที่รัฐบาลได้จัดนโยบายเปิดประเทศภายใน 120 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบไม่มีการกักตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการท่องเที่ยว ทางจังหวัดลำปาง จึงมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวตามแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนด เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งคณะทำงานขึ้น และกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ