จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 108 ครั้ง

ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปาง ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ปิยมหาราชรำลึก” ณ ที่ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มีนายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 ทรงบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2411 ทรงพระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 เวลา 00.45 นาที สิริพระชนมพรรษาได้ 58 พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงปกครองสยามประเทศ 42 ปีเศษ โดยในตลอดรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การเลิกทาส การศึกษา การปฏิรูประบบราชการ การปกป้องประเทศจากการสงครามและการเสียดินแดน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่สังคม การพัฒนากิจการด้านสาธารณภัย รวมถึงด้านการสาธารณูปโภค ที่ได้มีการก่อตั้ง การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ เป็นต้น

โดยทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทางจังหวัดลำปางและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตารำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกตลอดรัชสมัย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ