จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 40 ครั้ง

วันนี้ (17 ม.ค.65) เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนงานโครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 เพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำประเภทต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดลำปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ