เปิดรับสมัครสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 28 ครั้ง

นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว  อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME สำหรับ SME ผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกค้าส่งในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (Bio Circular Green) กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญาระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 18 เดือน สินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME ,โครงการสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME ผู้ผลิตให้บริการค้าปลีกหรือค้าส่ง เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุนแก่เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพที่เป็นนิติบุคคลและเป็นกลุ่มธุรกิจเป้าหมายที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับ SME ให้นำเงินทุนไปใช้ในการปรับปรุง ลงทุนในกิจการ ฟื้นฟู กิจการในปัจจุบัน หรือเริ่มต้นกิจการใหม่ กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อรายตั้งแต่ 1 แสนบาทและสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

กำหนดเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนฯตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2565  เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน ผ่านทาง www.thaismefund.com  ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โทร 0 5444 9638

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : นายบุญวาทย์ สมศักดิ์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ