จังหวัดลำปาง ประชุมสรุปภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 327 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม สรุปภารกิจในการเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ เป็นการส่วนพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ดังนี้ (ช่วงเช้า) เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยนอก "อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการ ตำรวจพันธุ์ดี ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา อำเภอเกาะคา

เนื่องจากมีกำหนดการเสด็จฯ ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ในส่วนของประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรตามปกติ แนะนำให้เผื่อเวลาในการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางตามเส้นทางการจราจรในห้วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ