ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง การก่อการร้าย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 9 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(20ม.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พลตรีภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง การก่อการร้าย ซึ่งทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ จัดขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกัน และแก้ใขปัญหาการก่อการร้ายในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ภัยลุกคามในด้านการก่อการร้าย ให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำผู้นำชุมชน และภาคประชาชนในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นจงภายใน จังหวัดแพร่ เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและยับยั้งแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการ ทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงแบบพิเศษ ประกอบด้วย ปัญหาการก่อการร้าย , อาชญากรรมข้ามชาติ และปัญหาด้านความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การทำประมงผิดกฎหมาย การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ งานอื่นๆ

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
ผู้เรียบเรียง : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ