จังหวัดลำปาง ชู “ลายละกอนไส้หมู” เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 373 ครั้ง

จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (20 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง โดยมี นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางลัษมา ธีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญเรื่องลายผ้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระวิริยะอุสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” และสิ่งทอท้องถิ่นที่เกือบสูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง พร้อมยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ คณะกรรมการคัดเลือกลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง ได้พิจารณาเห็นชอบเลือกผ้า “ลายละกอนไส้หมู” ซึ่งลายผ้าดังกล่าว เป็นลวดลายที่ปรากฎในสถาปัตยกรรม วัดวาอาราม บ้านเรือนและงานพุทธศิลป์ของจังหวัดลำปาง เป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างลำปาง ยกตัวอย่างเช่น โก่งคิ้วตรงทางเข้าวิหารวัดประตูป่อง สัตตภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือ เป็นต้น ซึ่งลายไส้หมูนี้ปรากฎแพร่หลายในวัดต่างๆ ของจังหวัดลำปาง และได้รับการยอมรับว่าเป็นลายที่เกิดขึ้นในเฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น อีกทั้งลายดังกล่าวมีลักษณะต่อเนื่องตลอดชิ้นงานไม่ขาดช่วงและยังสามารถเลื่อนไหล ปรับรูป หรือสามารถนำไปใช้ต่อยอดในรูปแบบต่างๆ ได้ คณะกรรมการฯ และคณะผู้เชี่ยวชาญจึงมีความเห็นตรงกันว่า ควรเสนอให้ลายดังกล่าวเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ในชื่อลาย “ละกอนไส้หมู”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
ผู้เรียบเรียง : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ