จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงาน “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง” เน้นสร้างระเบียบเพื่อความสวยงามและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 190 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง” เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในการดูแล ปรับแต่งภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ต่างๆภายในจังหวัด 

ในที่ประชุมได้เน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพถนนที่ชำรุดและความเรียบร้อยของสายสัญญาณ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา เป็นต้นแบบในการรักษาความสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปและผู้พิการ มีไฟส่องสว่าง มีห้องน้ำปละที่จอดรถเพียงพอ 

สำหรับหน่วยงานท้องถิ่น อำเภอ ที่เกี่ยวข้องให้สำรวจความเรียบร้อยของสาธารณูปโภคในพื้นที่รับผิดชอบ แจ้งข้อมูลมายังจังหวัด เพื่อพิจรณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสายไฟ หรือสายสัญญาณ รกรุงรังที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนสำนักงาน กสทช. 1200 หรือสายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมพิไล ดอกผู้ชาย
ผู้เรียบเรียง : ส.ปชส.ลำปาง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ