ผู้ว่าฯลำปาง นำทีมติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภค-บริโภค แก้ปัญหาค่าครองชีพประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 197 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตลาดชุมชน ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านค่าครองชีพ

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.เยาวเรศ  แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง, นายศร  ธีปฎิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่จากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสำนักงานจังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ตำรวจภูธรเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง ประชาสัมพันธ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.จังหวัดลำปาง ในนามคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่วยสินค้าอุปโภค-บริโภค พร้อมติดตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาผลกระทบด้านค่าครองชีพแก่ครัวเรือนประชาชน ป้องปรามไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นเกินราคา กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่าย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันเป็นช่วงที่ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรได้มีการปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหมูที่พบว่ามีปริมาณการผลิตออกสู่ท้องตลาดลดลง และด้วยต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เนื้อหมูที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปมีราคาแพง จากเดิมกิโลกรัมละ 170-180 บาท พุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละกว่า 230 บาท ซึ่งคาดการณ์ว่าเนื้อหมูอาจจะมีราคาแพงขึ้นได้อีก เฉพาะอย่างยิ่งก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน และช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยอาจทำให้เกิดกักตุนสินค้าซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ ดังนั้นเพื่อจะป้องปรามไม่ให้เกิดข้อพิพาทในลักษณะดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรตามตลาดชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการย้ำเตือนและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย

โดยล่าสุด ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ที่วางจำหน่ายภายในบริเวณตลาดชุมชนต้นยาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบราคาพบว่าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเพียงอาหารทะเลบางรายการ และไข่ไก่ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย ส่วนเนื้อหมูมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเนื้อหมูสดตามเขียงหมูในตลาดพ่อค้าแม่ค้าจะจำหน่ายกันในราคากิโลกรัมละ 230 บาท ซึ่งจากการสอบถามแม่ค้าขายเนื้อหมูในตลาดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ช่วงนี้เนื้อหมูมีราคาแพงมาก ทำให้ผู้บริโภคซื้อหมูไปรับประทานกันน้อยลง และส่วนใหญ่จะซื้อปริมาณครั้งละ 50-60 บาท เท่านั้น ส่วนกำไรแทบไม่เหลือเพราะหมู 1 ตัว ต้องใช้เวลาขาย 2 วัน กว่าจะหมด โดยในส่วนของความช่วยเหลืออยากให้มีการคุมราคาสินค้าลดราคาเนื้อหมูลงตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงอยากให้รัฐช่วยเหลือในเรื่องค่าภาษีเพราะทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเนื้อหมู ต้องจ่ายภาษีให้รัฐสูงมาก ถึงปีละกว่า 37,000 บาท

ด้านนายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์เนื้อหมูราคาแพงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ เป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องวัตถุดิบ อาหารสัตว์มีการปรับราคาสูงขึ้นและปัญหาเรื่องโรคระบาดในสุกร เบื้องต้นทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค โดยร่วมกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อหมู “ร้านหมูอินเตอร์” จัดโปรโมชั่นพิเศษลดราคาเนื้อหมู (เนื้อแดง) จำหน่ายกิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งกำหนดเงื่อนไขลดราคาให้กับผู้บริโภค 1 คน/กิโลกรัม และจะจำหน่ายเนื้อหมูในราคานี้เพียง 50 กิโลกรัม/วัน เพื่อให้การช่วยเหลือกระจายไปอย่างทั่วถึงและไม่กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวได้เร่งที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยเกษตรกรที่ต้องการอยากเลี้ยงแม่พันธุ์ก็จะมีการจัดหาแม่พันธุ์ให้รายละ 2 ตัว หรือหากต้องการเลี้ยงสุกรขุน ก็จะจัดหาลูกสุกรขุนให้รายละ 20 ตัว รวมไปถึงร่วมกับธนาคาร ธกส. เปิดให้สินเชื่อดอกเบี้ยถูก ส่วนปัญหาโรคระบาดจะให้หน่วยงานปศุสัตว์คอยเฝ้าระวังติดตามช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทุกราย โดยตามแนวทางการช่วยเหลือนี้ในอีก 4 ข้างหน้า ตามวงรอบของการเลี้ยงสุกร ก็คาดว่าจะมีปริมาณเนื้อสุกรเข้าสู่ตลาดมากขึ้นและราคาก็จะลดลงเป็นปกติ

อย่างไรก็ตามในการนี้จังหวัดลำปาง ขอแจ้งเตือนและขอความร่วมมือผู้ประกอบการอย่าได้ฉวยโอกาสกักตุนสินค้า ห้ามจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในราคาเกินสมควร และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน โดยหากพบการกระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลําปาง โทรศัพท์ 0-5426-5087

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ