ผวจ.ลำปาง นำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ลงแจกจ่ายแก่ชุมชนท้องที่ ป้องกันโรคติดเชื้อ "COVID-19"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 597 ครั้ง

จังหวัดลำปาง เดินหน้าเชิงรุกแผนมาตรการป้องกันภัย "COVID-19" ร่วมบูรณาการกับอำเภอสบปราบ นำหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้จากทีมวิทยากรครู ก. และครู ข. นำลงแจกจ่ายแก่ชุมชนท้องที่ ให้ประชาชนได้ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันโรค

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่อำเภอสบปราบ ติดตามใกล้ชิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" ออกเยี่ยมเยือนพบปะแกนนำ ชุมชนหมู่บ้าน ตัวแทนหน่วยงานองค์กรระดับอำเภอ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" พร้อมกับติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของจังหวัด ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดลำปาง ได้ร่วมบูรณาการกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทีมวิทยากร "สู้โคโรน่าไวรัส" ระดับจังหวัด หรือ ครู ก. สอนเทคนิควิธีการทำหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าด้วยการเย็บมือ เพื่อให้ทีม ครู ก. ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้กับชาวบ้าน สร้างทีมวิทยากร ครู ข. ในชุมชนพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด และให้ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยไว้ใช้ รวมถึงแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนในชุมชนท้องที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้ เฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตที่ไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยจังหวัดลำปางมีเป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนทั่วพื้นที่ได้มีหน้ากากอนามัยไว้สวมใส่เพื่อป้องกันโรคติดเชื้ออย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว ทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ ได้ทำการขยายผลจากทีมวิทยากร ครู ก. สร้างทีมวิทยากร ข. ในแต่ละชุมชนท้องที่และช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัยจากเศษผ้า นับจนถึงปัจจุบันสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ มีหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าที่ทำการผลิตได้ รวมทั้งหมดกว่า 700,000 ชิ้น ซึ่งแต่ละชุมชนท้องที่ได้มีการเริ่มนำหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว

โดยในส่วนของอำเภอสบปราบ ได้มีการผลิตหน้ากากอนามัยจากเศษผ้าและพร้อมที่จะนำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 20,000 ชิ้น และมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับลางมือที่ผลิตได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งในโอกาสที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" และร่วมพบปะกับแกนนำชุมชนหมู่บ้าน รวมถึงตัวแทนหน่วยงานองค์กรในเขตท้องที่อำเภอสบปราบ นายธนารัฐ  สายเทพ นายอำเภอสบปราบ จึงได้นำแกนนำชุมชนในเขตท้องที่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมเป็นตัวแทนเข้ารับมอบหน้ากากอนามัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมนำตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการที่ต้องบริการประชาชนจำนวนมากเข้ารับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อจะได้นำไปใช้ภายในสำนักงานที่ทำการ ส่วนหน้ากากอนามัยทั้งหมดกว่า 20,000 ชิ้น ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะได้กระจายนำไปมอบให้แก่ประชาชนชาวบ้านผู้ที่ขาดแคลนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ในเขตท้องที่ทั้ง 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน และทางสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ จะได้ช่วยกระจายนำหน้ากากอนามัยไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ