จังหวัดลำปาง ประชุมศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรค และเตรียมหามาตรการผ่อนปรนให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 509 ครั้ง

เช้าวันนี้( 17 เมย.63) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาจังหวัดลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค การดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 จังหวัดลำปางมีผู้ป่วยยืนยัน 4 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 110 ราย และการดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -16 เมษายน 2563 จำนวนสะสม 16,556 ราย พ้นระยะติดตาม 12,936 ราย คงเหลือติดตาม 3,620 ราย

สำหรับการดำเนินการตามประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง ทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัด ดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ปรับเวลาให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้ ในการประชุมได้มีการเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ในเบื้องต้น ขณะนี้ส่วนราชการต่าง ๆในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมมือให้การสนับสนุนจำนวนเงินกว่า 3 แสนบาท เพื่อนำไปจัดทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้เทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์ ดำเนินการหากลุ่มเป้าหมาย วิธีการแจกจ่าย และดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสม นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมหารือการผ่อนปรนมาตรการป้องกันโรคฯ ในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาดคนเดิน หลังครบกำหนดที่รัฐบาลกำหนดไว้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ