สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2564
  • รับชม : 86 ครั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 9 รายการ (กล้าพันธุ์ต้นไม้ 9 ชนิด จำนวน 9,100 ต้น) ดาวน์โหลดเอกสารวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2564 ทาง www.gprocurement.go.th www.ldd.go.th สอบถามโทร 054-269569 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ