ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 180 ครั้ง

ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ยานพาหนะและขนส่ง (รถปิคอัพ) จำนวน 1 คัน ขอทราบรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคา ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ