ประกาศจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2564
  • รับชม : 1728 ครั้ง

ประกาศจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

หน่วยงานที่ 1 กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดลำปาง อัตราว่าง 6 อัตรา

หน่วยงานที่ 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง อัตราว่าง 6 อัตรา

หน่วยงานที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง อัตราว่าง 6 อัตรา

รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ www.lampang.go.th  หัวข้อ“การรับสมัครสอบบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ