การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ครั้งที่ 2)

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2564
  • รับชม : 165 ครั้ง

ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ครั้งที่ 2)

????ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 กันยายน - 29 ตุลาคม 2564

✅กำหนดวันยื่นเสนอราคา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ