ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2564
  • รับชม : 204 ครั้ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา

ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร 0 5433 4331

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ