สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2564
  • รับชม : 140 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

รับสมัครจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร 054-265012

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ