ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ต.ค. 2564
  • รับชม : 128 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

1.) ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ (https://drive.google.com/.../1xzxXP76Ge9dq1enqqBu.../view...)

2.) คำร้องขออนุญาตเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ตามมาตรา 119 (https://drive.google.com/.../1C5IsPybgg5zJ8islvja.../view...)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ