โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • รับชม : 100 ครั้ง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทั้งบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดูรายละเอียดได้ที่ www.lpgss.ac.th , www.gprocurement.go.th โทร 054 209633 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ