อบจ.นครสวรรค์ รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2564
  • รับชม : 62 ครั้ง

อบจ.นครสวรรค์ รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นครสวรรค์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ