วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี 1 ชุด

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564
  • รับชม : 86 ครั้ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี แบบเว็บเบสเทคโนโลยี 1 ชุด ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดูรายละเอียดที่ www.gprocurement.go.th สอบถามโทร 054 330737

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ