การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564
  • รับชม : 233 ครั้ง

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองมหาสารคาม โทร 043-777061 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ